Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε

192 00 Ελευσίνα , Ελλάδα

Εμπορική Διεύθυνση

 Τηλ: 210 55 35 191 , 210 55 35 536

 Fax: 210 55 46 016 

 E-mail: commercial@onexelefsisshipyards.com

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ζαργάνης Παναγιώτης

  κιν.τηλ.: 6956628892

Εταιρικά Θέματα

Τηλ: 210 55 35 451 , 210 55 35 712

 Fax: 210 55 46 016 

 E-mail: elefsis@elefsis-shipyards.com