Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε

192 00 Ελευσίνα , Ελλάδα

Τηλ: 210 55 35 241 , 210 55 35 441

Fax: 210 55 46 016

E-mail: Elefsis@Elefsis-Shipyards.com

Υπευθυνος Επικοινωνίας : Μπουλάς Νικόλαος

Εμπορικός Διευθυντής