Το Ναυπηγείο

Η ιστορία του Ναυπηγείου ξεκινά στις ημέρες του 1962 όταν άρχισε η κατασκευή του,ενώ  λειτουργία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1969. Από τότε επεκτάθηκε  σημαντικά  ενώ έγινε ένα από τα σημαντικότερα Ναυπηγεία στην περιοχή της Μεσογείου. Η νέα Διοίκηση από το 1997 εφάρμοσε με επιτυχία ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα  ,που έδωσε την δυνατότητα  στα Ναυπηγεία Ελευσίνας να  συμβαδίσουν με τις  εξελίξεις στην Νέα Ναυπηγική Τεχνολογία και να διεκδικήσουν ένα ηγετικό ρόλο στην Ναυπηγική Βιομηχανία.
Βρισκόμενο στον κόλπο της Ελευσίνας  σε Γεωγρ πλάτος 38ο 02 Β και  Γ Μήκος 023ο 33Α περίπου 10 ναυτικά μίλια από το αγκυροβολιο  του Πειραιά , μπορεί να παρέχει όλου του είδους της υπηρεσίες ενός Ναυπηγείου. Σε μία έκταση 250 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εκ των οποίων τα 56 χιλιάδες στεγασμένα ,παρέχει εγκαταστάσεις κατασκευών επισκευών και μετασκευών πλοίων

 

Νέα - Ανακοινώσεις

11.01.2022
07.09.2021
26.07.2021
13.05.2021
06.04.2021
06.11.2020
25.09.2020
 

 

 

Διαχείρηση Ποιότητας

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των Ναυπηγείων είναι πιστοποιημένο από  TUV HELLAS που επιβεβαιώνει την συμμόρφωση με προτυπο  ISO 9001¨2015
Το Ναυπηγείο ως κατασκευαστής του Πολεμικού Ναυτικού λειτουργεί σύμφωνα με οδηγίες και διαδικασίες ΝΑΤΟ και είναι πιστοποιημένο κατά  κώδικα ISPS

 

Προστασία Περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας και η Διοίκηση του Ναυπηγείου έχει εφαρμόσει μια αυστηρή πολιτική για τον έλεγχο της περιβαντολλογικής και θαλάσσιας ρύπανσης ώστε να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες του Ναυπηγείου διεξάγονται σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από περιστατικά (ρύπανσης) Τα Ναυπηγεία είναι  προς το παρόν πιστοποιημένα από TUV HELLAS  κατά ISO 14001:2015
Τα Ναυπηγεία απασχολούν μόνιμα  εξειδικευμένο Μηχανικό για την προστασία Περιβάλλοντος

 

Επενδυτικά Σχέδια

Το 1997 υλοποιήθηκε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα
Το ένα του σκέλος αφορούσε την αναβάθμιση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ,ενώ το άλλο ήταν εστιασμένο στην επέκταση των δυνατοτήτων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών
Οι νέες Τεχνολογίες απευθύνονταν κυρίως στα Αμυντικά προγράμματα Από το 1997 περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν σε νέες εγκαταστάσεις